Series

[vn-vi] Đi sâu về việc giao diện website

Trong series này mình sẽ chia sẻ về các cách khác nhau để làm giao diện website

Articles in this series

Giới thiệu qua về React, HTML, UI Builder
Các công cụ giúp bạn bắt tay vào xây dựng website nhanh chóng.
Font, kích thước, màu sắc
Làm layout với Flexbox
Component phần 1: cơ bản về DOM
Component phần 2: Tách biệt giữa dữ liệu và giao diện